פסוריאזיס של הגניטליה (GenPs) הינה מחלה נפוצה, מגבילה וקשה לניהול. עם זאת, נעשו מעט מחקרים התערבותיים ומבוקרים ב-GenPs. מטרת מחקר זה הייתה לקבוע את היעילות של איקסקיזומאב לעומת טיפול אינבו באנשים עם GenPs בינונית-קשה המערבת אחוז אחד או יותר של שטח הגוף (body surface area-BSA).

במחקר השתתפו אנשים עם GenPs בינונית-קשה שהוגדרה על פי ציון sPGA-Gי(static Physician’s Global Assessment of Genitalia) של שלוש או יותר ו-BSA של 1% או יותר. המשתתפים חולקו ביחס של 1:1 לקבל טיפול אינבו (74 משתתפים) או את המינון המומלץ של איקסקיזומאב (75 משתתפים). התוצאים העיקריים כללו את אחוז המטופלים שהשיגו ציון sPGA-G של אפס או אחת, sPGA כולל, הערכה של רכיב 2 בשאלון GenPs-SQFי(GenPs Sexual Frequency Questionnaire) ושיפור של שלוש נקודות ומעלה מתחילת המחקר בסולם גרד הקשור ב-GenPs.

החוקרים מצאו כי בשבוע 12, איקסקיזומאב הראתה עליונות על פני טיפול אינבו עבור sPGA-S של אפס או אחת (73% לעומת 8%, p<0.001),יsPGA כללי של אפס או אחת (73% לעומת 3%, p<0.001). ציון רכיב 2 בשאלון GenPs-SQF השווה לאפס או אחת (78% לעומת 21%, p<0.001) וגרד בגניטליה (60% לעומת 8%, p<0.001). לא דווחו מקרים של קנדידיאזיס ולא אירעו מקרי תמותה. באחד המטופלים שקיבל אינבו נצפתה תופעת לוואי קשה.

מסקנת החוקרים היא כי איקסקיזומאב מדגימה עליונות על פני אינבו בטיפול ב-GenPs בינונית-קשה עם BSA של 1% או יותר. פרופיל הבטיחות של התרופה דומה לתוצאות שנצפו במחקרים קודמים.

מקור: 

Ryan, C et al. (2018) British Journal of Dermatology. DOI 10.1111/bjd.16736

נושאים קשורים:  פסוריאזיס,  טיפול,  בטיחות,  יעילות,  גניטליה,  איקסקיזומאב,  מחקרים