הקשר בין מחלות אטופיות, והטיפול בהן, להפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות עלה במספר עבודות אך המסקנות עד כה לא היו חד משמעיות. חוקרים מאוניברסיטת גרונינגן בהולנד ביקשו להעמיק בסוגיה ובדקו האם טיפול תרופתי באסתמה, דלקת עור אטופית ונזלת אלרגית מהווה גורם סיכון להפרעת קשב וריכוז בקרב ילדים, והאם קיים קשר אנכי בין מחלות אטופיות אצל ההורים להפרעת קשב אצל ילדיהם. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Annals of Allergy, Asthma & Immunology.

במחקר מקרה ביקורת רטרוספקטיבי שהתבסס על רשם ניפוק התרופות של אוניברסיטת גרונינגן נכללו ילדים (בני 6 עד 12). מקרי המחקר הוגדרו כילדים אשר קיבלו שני מרשמי מתילפנידאט methylphenidate או יותר במהלך 12 חודשים. לכל מקרה מחקר הוצמדו ארבעה מקרי ביקורת מותאמי גיל, מגדר ואזור מגורים. במקביל נתונים אודות הפרעת קשב ותחלואה אטופית בקרב הורי הילדים, וכן טיפול תרופתי במחלות הללו, הוצלבו עם נתוני השימוש במתילפנידאט במדגם הילדים הכולל.

בניתוח הסופי נכללו 4,257 מקרי מחקר ו 17,028 מקרי ביקורת. טיפול תרופתי באסתמה, נזלת אלרגית ודלקת עור אטופית היה שכיח יותר בקרב ילדים שטופלו במתילפנידאט (יחסי סיכויים מתוקננים - 1.4, 1.4 ו 1.3, בהתאמה). בנוסף זוהה קשר בין טיפול תרופתי בנזלת אלרגית ואסתמה בקרב ההורים לטיפול תרופתי ב ADHD אצל הילדים (יחס סיכויים מתוקנן 1.3 לטיפול תרופתי בנזלת ו 1.2 לטיפול באסתמה).

החוקרים סבורים כי ממצאיהם מחזקים את הקשר בין מחלות אטופיות, וטיפול תרופתי בהן, להפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות בילדות. בנוסף הודגם קשר אנכי בין מחלות עם בסיס אלרגי בקרב ההורים להפרעת קשב אצל ילדיהם. אופיים הטורדני של התסמינים האלרגיים או נטייה לישנוניות תחת טיפול בנוגדי היסטמין יכולים להסביר, גם אם חלקית, את ההשקה בין שני מצבי החולי.

מקור:

Association between medication prescription for atopic diseases and attention-deficit/hyperactivity disorder
van der Schans, Jurjen et al.
Annals of Allergy, Asthma & Immunology

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  היפראקטיביות,  אסתמה,  נזלת אלרגית,  דלקת עור אטופית,  אלרגיה,  מתילפנידאט,  הפרעות קשב וריכוז